WINKEL VOOR BeroEps -  Pleziervaart

De firma SCHOCKAERT werd jaren geleden opgericht door de gebroeders SCHOCKAERT en was bedrijvig als scheepssmederij aan het visserijdok te OOSTENDE. Hun clienteel kwam bijna uitsluitend uit het visserijmilieu.


Enkele jaren geleden met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd de firma overgelaten. Met het opdoeken van de oude scheepssmederij aan de Baelskaai werd een hoofdstuk afgesloten. Door de neerwaartse tendens in het aantal visserijschepen werden andere oorden opgezocht. In 2014 starten wij met onze MARINE STORE op ons huidig adres, waar wij naast de beroepsvaart nu ook de pleziervaart ten dienste staan.

 

 

 

MARINE STORE SCHOCKAERT is ook te vinden op www.boten-info.be .